Česká Třebová - ulice Ústecká I.

Číslo plochy: 2856

Tato reklamní plocha se nachází u hlavní silnice vedoucí od Ústí nad Orllicí ve směru do centra České Třebové. Je dobře viditelná jak pro chodce, tak pro projíždějící…

Česká Třebová - ulice Ústecká II.

Číslo plochy: 2857

Tat CLV se nachází na hlavní silnici vedoucí ze centra České Třebové do Ústí nad Orlicí. Vitrína je dobře viditelná pro řidiče jedoucí směrem z centra, ale i pro kolemjdoucí na…

Ústí nad Orlicí - ulice Moravská I.

Číslo plochy: 2864

Tato vitrína se nachází u hlavní silnice směrem do centra Ústí nad Orlicí. Je dobře viditelná pro projíždějící řidiče, cyklisty i chodce.